Arpeggione Sonata a minor D 821 (op. post.)

Schubert, Franz

NC-01-0281

5,0 (0 Yorum)


Arpeggione ve Piyano için D.821 numaralı La minör sonat, Franz Schubert tarafından 1824  yılında Viyana’da bestelenmiştir.  Eser, günümüze ulaşamamış yayla çalınan gitara benzeyen bir müzik aleti olan Arpeggione için bestelenmiştir.  Eserin besteleniş tarihi, Schubert’in frengi hastalığının ilerlediği ve depresyon içerisinde olduğu dönemlere rastlamaktadır.

Eser çok büyük ihtimalle, Schubert’in arkadaşı, aynı zamanda arpeggione virtüözü Viincenz Schuster  tarafından sipariş edilmişti. Fakat eser 1871 yılında Bestecinin ölümünden sonra yayınlandığında, arpeggione denilen enstrüman popüleritesini ve müzik dünyasındaki yerini kaybetmişti.

Günümüzde bu eser, viyolonsel ve viyola için düzenlenmiş halleri ile bilinmektedir.

Eser La minör Allegro moderato,  Mi Majör Adagio, La Majör Alegretto bölümlerinden oluşmaktadır, eserin performans süresi 20 dakikayı biraz aşmaktadır.

Hakkında bilgi vermek istediğimiz bu nota kitabı, hem viyolonsel hem viyola için düzenlenmiş versiyonlarıyla, Henle Verlag baskısı ve Urtext ibaresi ile  ile basılı bu nota kitabı, işaretli ve işaretsiz yay partisyonlarını içermektedir.