Concerto for Oboe and Orchestra C major K. 314 (285d)

Mozart, Wolfgang Amadeus

NC-01-0415

5,0 (0 Yorum)


Urtext obua solo partisyonlarının yanı sıra, bu kitapta Frank de Bruine tarafından hazırlanmış olan partisyon da bulunmaktadır. Mozart’ın Re majör flüt konçertosu ve orjinal obua konçertosu arasındaki yakın ilişki göz önünde bulundurularak, urtext flüt partisyonu Do majöre transpoze edilerek referans olarak da eklenmiştir. Bu sayede müzisyenler farklı versiyonları karşılaştırma imkanı bulacak ve artikülasyon tercihlerini yeni Mozart edisyonunu baz alarak yapabileceklerdir. • Urtext Obua solo partisyonu • Do majöre transpoze edilmiş Urtext Flüt partisyonu üzerine oturtulmuş referans Urtext Obua partisyonu • Kadans ve giriş broşürü hazırlanmış bir performans kısmı mevcuttur. Baerenreiter ‘ın sunduğu bu nota kitabı piyano uyarlamasını içermektedir.