Romance op. 11 Arrangement for Violin and Piano

Dvorak, Antonin

El yazmalarına dayalı oluşturulan en yeni, tek edisyon.

1873 ve 1877 yılları arasında bestelenmesi tamamlanmış olan bu eser, aslında keman ve orkestra için bestelenmiş, Fa minör yaylı çalgılar dörtlüsü için bestelediği eserin yavaş bölümünün ezgisi üzerine yapılandırılmış bu güzel beste, Dvorak'ın arkadaşı keman virtüözü Frantisek Ondricek için bestelenmişti.

Eserin keman ve piyano adaptasyonu, yine Dvorak tarafından yapımıştır. Orkestra için yazılı haline göre bazı değişiklikler içermekte ve bir ölçü daha kısadır. Barenreiter yayınevi tarafından bestecinin el yazmaları esas alınarak oluşturulan ilk ve tek edisyon olma özelliği ile Temmuz 2015'te basılmıştır.