Six Suites for Violoncello Solo BWV 1007-1012

Bach, Johann Sebastian

NC-01-0427

5,0 (0 Yorum)


Viyolonsel solo için J.S. Bach tarafından yazılan süitler, viyolonsel için en sıklıkla çalınan, en tanınmış eserler arasındadır. 1717-1723 yılları arasında Bach’ın Köthen kentinde müzik şefliği yaptığı dönemde bestelenmiştir. Bach’ın keman sonatlarının aksine, imzalı bir el yazması kopyası günümüze ulaşmadığından, bu eserlerin performansı için “Urtext” (bkz. http://Notacini.blogspot.com/ adresindeki Urtext nedir? başlıklı yazımız) ibaresi kullanımı mümkün olmamaktadır.

Yapılan kaynak araştırmalarında, Bach’ın 2. Eşi Anna Magdalena’nın el yazması kopyalarının otantik olduğu fakat artikülasyon konusundaki yorumlarının ciddi anlamda eksik olduğu ortaya çıkmıştır. Yakın zamanda, Viyolonsel suitlerinin Anna Magdalena tarafından bestelendiği yolunda ortaya çıkan spekülasyonlar, müzikologlar ve yorumcular tarafından delil yetersizliği nedeniyle bu tip önermelere pek itibar etmemektedirler.

Her biri 6 bölümden oluşan süitler sırasıyla, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Galanteries (1 ve 2 için Minuets, 3 ve 4 için Bourrees, 5 ve 6 nolu süitler için Gavottes) ve Gigue formlarında bestelenmiştir. Bugünün çelistleri, J.S. Bach’ın ünlü viyolonsel süitleri söz konusu olduğunda, August Wenzinger’in edisyonunu tercih etmektedirler.

Wenzinger’in erken dönem müziği performans çalışmaları konusunda yaptığı yıllar süren araştırmalar, Baerenreiter’in bu edisyonu üzerinde önemli izler bırakmış, otantik yorumlama için eşsiz bir yol gösterici haline getirmiştir." Burada sunulan yeni edisyon, piyasada bulunan Bach viyolonsel süitlerinin aksine, beş ayrı kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın temelini, en güvenilir kaynak olan, Anna Magdalena Bach’ın el yazması metni oluşturmaktadır. Diğer dört kaynağın metinleri, performans için değerlendirilmiştir. Bu sayede çellistler, performanslarını sergilerken, bu beş kaynaktan birine bağlı kalabilecek veya kaynakları birleştirerek yorumlayabileceklerdir.

İÇİNDEKİLER:

Müzik Kısmı:

•Önsöz

•Bu edisyonun kullanma rehberi

Suite I BWV 1007

Suite II BWV 1008

Suite III BWV 1009

Suite IV BWV 1010

Suite V BWV 1011

Suite VI BWV 1012

Ek:

•Suite V in Standard Tuning BWV 1011

•Eleştirel rapor Metin Kısmı:

•Metin geleneği / Eserin doğuşu / Performans çalışmaları

•Kaynak A: Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Mus. ms. Bach P 269; Anna Magdalena Bach, manuscript copy (1727-1731)

•Kaynak B: Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Mus. ms. Bach P 804; Johann Peter Kellner, manuscript copy (1726)

•Kaynak C: Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Mus. ms. Bach P 289; anonymous copy (second half of the 18th century)

•Kaynak D: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Mus. Hs. 5007; anonymous copy (late 18th century)

•Kaynak E:: Janet et Cotelle, Paris (1824); First Edition, Paris


İLİŞKİLİ ÜRÜNLER