Concerto for Oboe, Violin, Strings and Basso Continuo C minor (ŞEF)

Bach, Johann Sebastian

NC-01-0567

5,0 (0 Yorum)


Bach'ın neredeyse tüm klavsen konçertoları, daha önce yazdığı keman ve obua konçertolarının düzenlemesi şeklindedir. Bu keman ve obua konçertolarının bazılarının notaları da kayıptır. Bach'ın kayıp notalarından biri de, obua, keman ve yaylı çalgılar için bestelediği Do minör konçertodur. Bu konçerto sadece iki klavsen için uyarlanmış BWV 1060 sayılı eser halinde mevcuttur. Editör Wilfred Fischer'in Bach'ın kendi teknik ve aranjmanlarını kullanarak iki klavsen için düzenlenmiş konçertonun Solo obua ve keman için konçerto haline getirilmesi ve orjinal haline yaklaştırılması da mümkün olmuştur.

Barenreiter tarafından basılan bu nota kitabı, bu eserin şef partisyonunu sunmaktadır. 


İLİŞKİLİ ÜRÜNLER